Kokken Dennis styrer køkkenet

Velkommen til madskolen

Eleverne deltager i produktionen sammen med det professionelle køkkenpersonale. Alle elever spiser i tre-holdskift uanset om man køber mad fra køkkenet eller har madpakke med hjemmefra.

På grund af Corona-omstændighederne fungerer madskolen ikke efter planen, da vi ikke kan have 200 elever samlet i spisesalen på samme tid.

Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan gå i gang med den "rigtige" madskole, men allerede nu er det  muligt at bestille og købe sandwich, som indtil videre skal spises i egen klasse.

Prisen på måltidet (sandwich pt.) afhænger af husstandens indkomst, hvor prisen fremadrettet bliver kr. 10.- hvis man tjener under kr. 303.000.- årligt og kr. 15.- hvis man tjener over kr. 303.000.- årligt.

Nedenfor kan I se link til ansøgning om nedsat skolemad:

Ansøgning om nedsat betaling for skolemad

Hvis du ikke har NemID, skal du kontakte:
Center for Skole, Administration og rådgivning
Ullasvej 15, 2.
3700 Rønne
Mail: skole@brk.dk
Telefon: 56 92 00 00

Der må forventes sagsbehandlingstid.

Paradisbakkeskolens madskole er en skole, hvor maden er en integreret del af skolens hverdag, pædagogik og organisering.

Paradisbakkeskolens madskole er derfor mere end et produktionskøkken og en madordning. Alle elever fra 4. til 8. klasse deltager i produktionen i en til to uger om året, hvor de så ikke har almindelig undervisning. 

Paradisbakkeskolens madskole skal være med til at understøtte elevernes maddannelse og sundhed, som en central og integreret del af skolens hverdag og profil. Madskolen skal være med til understøtte fællesskab, tværfaglighed, sikrer inklusion og bidrage til elevernes almene dannelse.

Paradisbakkeskolens madskole understøtter de politiske mål om at være med til at forbedre bornholmernes sundhed, skabe større lighed i sundhed samt påvirke elevernes adfærd, så flere spiser i henhold til de officielle kostråd.